فروش
دستگاه روغن گیر مدل N35
تماس بگیرید

قابلیت روغن گیری از تمام دانه های روغنی نظیر کنجد ، سیاهدانه ، بادام درختی ،تخمه آفتاب گردان و ...

فروش
دستگاه روغن گیر مدل MR500
تماس بگیرید

قابلیت روغن گیری از تمام دانه های روغنی نظیر کنجد ، سیاهدانه ، بادام درختی ، تخمه آفتابگردان و... روغن گیری از دانه های سخت نظیر هسته انار ، هسته انگور و...    

فروش
دستگاه روغن گیر مدل N90
تماس بگیرید

قابلیت روغن گیری از تمام دانه های روغنی نظیر کنجد ، سیاهدانه ، بادام درختی ، تخمه آفتابگردان و...

فروش
دستگاه روغن گیر مدل N135
تماس بگیرید

قابلیت روغن گیری از تمام دانه های روغنی نظیر کنجد، سیاهدانه ، بادام درختی ، تخمه آفتابگردان و...