شرکت نیری ارگانیک یزد

روغن کنجد تصفیه شده

 

 

محصولی جدید از شرکت نیری ارگانیک یزد میباشد که بزودی به بازار عرضه میشود.

روغن کنجد تصفیه شده ( بدون بو ) به روغنی گفته میشود که پس از استحصال از دانه در دستگاه مخصوص تصفیه بوگیری شده و پس از افزودن مواد نگهدارنده قابل مصرف است.

By Saeed Ghaedi